สร้างโลกใหม่ให้ดีกว่าเดิม ด้วยวัสดุแบบ Eco-Friendly Materials 

กระแสการดูแลโลกของเรานั้นได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่แทรกเข้าไปอยู่ในทุกวงการ โดยเฉพาะวงการอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง การเลือกใช้งาน Eco Friendly Materials คือสิ่งที่ถูกมองว่าเป็น “อนาคต” ของการก่อสร้างและการรักษาโลกให้ดีขึ้น

บทความนี้จะมาเฉลยว่า Eco-Friendly Materials คืออะไร เราสามารถใช้งานวัสดุเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้การก่อสร้างของเราดีต่อโลกนี้มากที่สุด

Eco-Friendly Materials คืออะไร

Eco-Friendly Materials คือ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้งานได้โดยมีผลกระทบในเชิงลบน้อยที่สุดไปจนถึงไม่มีเลยในทุกๆ กระบวนการ วัสดุเหล่านี้สามารถตีความหมายได้หลายแง่มุม เช่น การนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รีไซเคิลได้สะดวก ไปจนถึงเป็นวัสดุที่ไม่ปล่อยมลพิษเมื่อถูกนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

วัสดุประเภท Eco-Friendly Materials มีบทบาทในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตสินค้า และการก่อสร้าง และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากความนิยมของผู้คนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดยศูนย์วิจัยฮาคุโฮโดได้มีการระบุว่าผู้บริโภคในอาเซียนกว่า 80% ให้ความสำคัญในแบรนด์ที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม ทำให้แบรนด์ที่มีการใช้วัสดุ หรือมีวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาวัสดุที่ดียิ่งขึ้น มีโอกาสได้ภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก

ประโยชน์ของการใช้งาน Eco-Friendly Materials

การใช้งาน Eco-Friendly Materials มีประโยชน์อย่างมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะในแง่มุมของการก่อสร้าง โดยมีประโยชน์อย่างชัดเจนดังนี้

1. ประหยัดทรัพยากร

การใช้งาน Eco-Friendly Materials ช่วยในการประหยัดทรัพยากรโดยรวมอย่างไม่น่าเชื่อ เนื่องจากวัสดุชนิดนี้มักสามารถรีไซเคิลได้ง่าย หาได้ไม่ยาก วัสดุบางประเภทยังเป็นวัสดุที่ถูกรีไซเคิลมาแล้วด้วยกระบวนการต่างๆ ทำให้ประหยัดทรัพยากรโดยรวมได้เป็นอย่างดี

2. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รู้หรือไม่ว่าการผลิตวัสดุก่อสร้างนั้นมีวัสดุจำนวนมากที่ต้องผ่านกระบวนการเผา ไปจนถึงใช้การผลิตในโรงงานที่ใช้พลังงานสูง แต่เมื่อขึ้นชื่อว่า Eco-Friendly Materials กระบวนการในการผลิตย่อมต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

ดังนั้นการหันมาใช้ Eco-Friendly Materials จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมได้เป็นอย่างดี

3. ดีต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว การที่นักออกแบบเลือกใช้ Eco-Friendly Materials ยังเป็นสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เช่น การเลือกใช้วัสดุที่เป็นไม้ไผ่ ไม้เทียม จะช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกวัสดุที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ช่วยให้ค่าบำรุงรักษาต่ำลง ในขณะเดียวกันยังลดโอกาสที่สารเคมีแฝงในวัสดุจะหลุดออกมาอีกด้วย

4. จูงใจผู้บริโภค

ดังที่มีการระบุไว้ข้างต้นว่าผู้บริโภคในปัจจุบันชื่นชอบแบรนด์ที่รักสิ่งแวดล้อม การใช้งาน Eco-Friendly Materials ที่มีคุณภาพ และมีการออกแบบที่ดีจะเป็นหนึ่งในสิ่งจูงใจให้แบรนด์ของคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น

5. สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการต่อยอดด้านวัสดุ

ยิ่งมีผู้ใช้ ยิ่งมีโอกาสต่อยอดได้ไกล การใช้งานวัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้วงการการออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดหาวัสดุค่อยๆ ให้ความสำคัญกับ Eco-Friendly Materials มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการต่อยอด ค้นหาวัสดุที่ดี ไม่เป็นอันตราย ในราคาที่เหมาะสม ช่วยให้การก่อสร้างโดยรวมพัฒนาได้ก้าวไกลมากขึ้นโดยที่ไม่สร้างผลเสียให้กับโลกของเรา

การใช้งาน Eco-Friendly Materials ในปัจจุบัน

1. Eco Bricks

อิฐจากพลาสติกเหลือใช้ หรืออิฐรีไซเคิล เป็นหนึ่งในวัสดุที่มักได้รับความสนใจมาโดยตลอด เนื่องจากสามารถหาได้ง่าย ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่การก่อสร้างบ้านจนถึงการใช้งานเป็นเฟอร์นิเจอร์

2. Low Carbon Concrete

นอกจากอิฐที่ทำจากพลาสติกเหลือใช้แล้ว คอนกรีตก็มีคอนกรีตแบบดีต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยเฉพาะ Low Carbon Concrete ที่ใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hybrid cement) เถ้าลอยถ่านหิน และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hybrid cement) พร้อมทั้งผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อได้มาซึ่งคอนกรีตคุณภาพสูง

โดยการผสมผสานวัตถุดิบนั้นจะขึ้นอยู่กับสูตรต่างๆ ที่ทางแบรนด์ปูนซีเมนต์ได้มีการผสมเอาไว้ ซึ่งทางแบรนด์ CPAC ก็ได้มีการทำคอนกรีตคาร์บอนต่ำเช่นกัน มีให้เลือกทั้งสูตรรักโลก สูตรไฮบริด และสูตรกันซึม ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมที่ คอนกรีคคาร์บอนต่ำจาก CPAC

3. ไม้ไผ่

เชื่อหรือไม่ ไม้ไผ่เป็นอีกหนึ่งวัสดุ Eco-Friendly ที่คนจำนวนไม่น้อยเล็งเห็นว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากความแข็งแรง การเติบโตที่รวดเร็ว ความหลากหลายในการใช้งาน ไม่ว่าจะตั้งแต่การทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งก่อสร้างเล็กๆ ไม้ไผ่ก็สามารถทำหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดี แต่อาจต้องใช้ความชำนาญและความใส่ใจเพื่อการใช้งานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

4. เหล็กรีไซเคิล

การใช้งานเหล็กถือเป็นแกนหลักสำคัญของการก่อสร้างและการผลิต แต่บนโลกมักมีเหล็กที่ถูกทิ้งจนหมดอายุ เกิดสนิมเป็นจำนวนไม่น้อย การเลือกวิธีเก็บรักษาเหล็กที่ถูกต้องและนำมารีไซเคิลเป็นวัสดุต่างๆ จึงเป็นหนทางสู่ Eco-Friendly ที่สามารถทำได้ง่าย และทรงประสิทธิภาพมากที่สุดอีกด้วย

5. วัสดุอื่นๆ 

ดังที่ได้มีการระบุไว้ข้างต้น Eco-Friendly Materials มักมีการพัฒนาวัสดุใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มกระบวนการแปรรูปวัสดุเก่าให้เป็นมิตรต่อโลกมากขึ้น ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะสามารถพบวัสดุใหม่ๆ แปลกตาได้เรื่อยๆ ในอนาคต ซึ่งวัสดุเหล่านั้นนอกจากจะไม่ส่งผลด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ไม่แน่ว่าอาจช่วยลดมลพิษ สร้างสิ่งดีๆ ให้กับโลกของเราเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย

สำหรับการก่อสร้าง และการทำงานด้วย Eco-Friendly Materials ในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตึกสูงๆ ที่มีชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้ล้วนแฝงอยู่ในอาคารบ้านเรือน โครงการก่อสร้างยุคใหม่ ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่างๆ หากคุณลองสังเกตดู หลายสิ่งรอบตัวคุณอาจทำมาจาก Eco-Friendly Materials ก็เป็นได้

สรุป

Eco-Friendly Materials หรือวัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่วัสดุที่หายากเลย กลับกันในปัจจุบัน วัสดุและสิ่งของที่ทำจากวัสดุเหล่านี้ล้วนสามารถพบเจอได้ทั่วไป หากคุณสนใจว่ามีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหน สินค้าแบบใดบ้างที่ทำจากวัสดุที่ดีต่อโลก สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ BIMobject ที่รวบรวมสินค้ามากกว่า 2,000 แบรนด์ ด้วยสเกลจริง มีขายจริง พร้อมการระบุข้อมูลวัสดุอย่างครบถ้วน สามารถเข้าได้ที่ BIMobject Thailand