Pacific Pipe x BIMobject Thailand จัดทำ Tutorial ตัวช่วยในการออกแบบที่ง่ายขึ้นและรวดเร็ว

เป็นไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานจากท่อเหล็กมีทั้งงานออกแบบภายในและภายนอกช่วยให้งานของคุณมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเเละ File BIM ผลิตภัณฑ์จาก Pacific Pipe สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://www.bimobject.com/en/pacific-pipe/bimobject-collection-pacific-pipe