BIM กับงานออกแบบ

คงจะดีไม่ใช่น้อย ถ้าหากเราสามารถออกแบบพื้นที่ภายในบ้าน โดยสามารถมองเห็นความสวยงามผ่านโมเดลสามมิติ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะทำการสั่งซื้อสินค้าและนำมาตกแต่งจริง ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่ง BIM ช่วยให้ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ สามารถออกแบบตกแต่งด้วยโมเดลสามมิติ มองเห็นงานออกแบบได้เสมือนจริง ปรัลขนาดพื้นที่ใช้สอย เลือกใช้วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ชุดห้องนั่งเล่นสำเร็จรูป โดยคุณสิงโต รหัสศิลป์

ห้องนั่งเล่นนี้เกิดจากความต้องการที่จะสร้างพื้นที่แห่งความสุขขึ้นมา เพื่อให้คนในบ้าน เกิดความอบอุ่นหัวใจเมื่อได้ใช้งานพื้นที่ร่วมกัน โดยเป็นการออกแบบห้องนั่งเล่นซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางของสมาชิกในครอบครัว ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นสร้างความรู้สึกอบอุ่น สุขใจเมื่อได้ใช้งาน โดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นไม้ โทนสีขาว ครีม และน้ำตาลเป็นหลัก
คุณสิงโต รหัสศิลป์ - Revit Small BIM
สนใจ Premium Object ชุดนี้

สนใจ Premium Object

หากคุณต้องการไฟล์ Revit ของ Premium Object หรืออยากร่วมส่ง Premium Object ให้เรา ติดต่อ @bimobjectth เลย!
@bimobjectth

สนใจ Premium Object

หากคุณต้องการไฟล์ Revit ของ Premium Object หรืออยากร่วมส่ง Premium Object ให้เรา ติดต่อ @bimobjectth เลย!
@bimobjectth