งาน BIM Collection “99 Modular + The One Future” จะช่วยให้คุณออกแบบได้สร้างสรรค์ผลงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ซึ่งเป็น Collection ใหม่สำหรับงานออกแบบเพื่อการอยู่อาศัย จาก Hafele x BIMobject Thailand

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเเละ File BIM ผลิตภัณฑ์จาก Hafele สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.bimobject.com/th/hafele