เป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วที่ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งนำปัญหามาสู่ชีวิตประจำวันของคนแทบทุกคน แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ คือตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมใหม่เพื่อบริหารจัดการและบรรเทาปัญหาจากวิกฤติโควิด 19 ให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาจำกัด

คุณอาจเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับโรงพยาบาลสนาม หรือห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในช่วงนี้ แต่คงจะดีกว่าหากอุปกรณ์เหล่านั้น สามารถเคลื่อนย้ายได้ ติดตั้งไว ยืดหยุ่นพร้อมรับทุกสถานการณ์ ตอบโจทย์การบริหารจัดการภายในช่วงเวลาจำกัด ที่ต้องแข่งกับอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และมีความเป็นความตายของผู้ป่วยเป็นเดิมพัน โดยที่ประสิทธิภาพยังคงเดิม

CPAC BIM ในเครือบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนนี้ และเห็นว่าเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ คือ BIM หรือ Building Information Modeling ซึ่งเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Revit สร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารอย่างแม่นยำ เพื่อวางแผนก่อสร้างแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบอาคาร การคำนวณโครงสร้าง การประมาณราคา การจัดซื้อ การวางแผนงานระบบอย่างครบถ้วน รวมไปถึงการตรวจดูรูปร่างหน้าตาของงานออกแบบได้ เทคโนโลยี BIM สามารถนำมาพัฒนาร่วมกับโปรแกรมการวิเคราะห์การไหลของอากาศและการแพร่กระจายของอนุภาค Computational Fluid Dynamics (CFD) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการออกแบบว่า ทิศทางการไหลของอากาศเป็นไปตามที่ต้องการ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยทางเดินหายใจและเจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน

ผลจากการประยุกต์ใช้ 2 เทคโนโลยีที่ CPAC BIM นำมาใช้จึงนำไปสู่การพัฒนา 2 Medical Solution โดย CPAC BIM โซลูชันห้องแยกและควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ นวัตกรรมทางการแพทย์ด้านการตรวจเชื้อและสนับสนุนการรักษาโควิด 19 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน

ARI Outdoor Clinic คลินิกแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง

การสร้างคลินิครักษาโรคทั่วไปต้องมีการวางผังออกแบบให้เป็นมิตรกับการใช้งานที่แตกต่างของทั้งบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ รวมถึงเงื่อนไขการติดตั้งและการใช้งานเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ซึ่งหากจะทำให้ได้มาตรฐาน ย่อมต้องใช้ทั้งเวลาและต้นทุนที่สูง แต่ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อรับมือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ อย่างโควิด 19 โดยเฉพาะ เราจะพาคุณไปรู้จักกับคลินิกแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูป ที่ออกแบบโดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรจาก CPAC BIM

อาคารคลินิคแยกโรคติดเชื้อสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง เพื่อตรวจหาโควิด19 ในสถานการณ์จำเป็น

เมื่อมองจากภายนอก อาคารชั้นเดียวนี้อาจดูเหมือนอาคารอเนกประสงค์ทั่วไป แต่นี่คือ คลินิคแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง (ARI Outdoor Clinic) ที่ใช้เวลาติดตั้งเพียง 30 วัน สอดรับกับความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการรักษาโควิด 19 ในวันที่จำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพแสดงพื้นที่ใช้สอยภายในคลินิคแบ่งเป็นสัดส่วนเพื่อการตรวจหาโควิด19 และรองรับการติดตั้งเครื่องมือแพทย์

อาคารขนาด 6 x 9 ตารางเมตรนี้ มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในอย่างเป็นสัดส่วน รองรับการติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ครอบคลุมทุกการใช้งานเพื่อวิธีการตรวจโควิด 19 ที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ 

  1. Screen Room พื้นที่คัดกรอง (เจ้าหน้าที่ แพทย์ อยู่ในห้องความดันบวก ซักถามผู้ป่วยผ่าน Intercom)
  2. Swab Room ห้องตรวจเชื้อ (เจ้าหน้าที่ แพทย์ อยู่ในห้องความดันบวก ยื่นมือผ่านถุงมือเพื่อทำการเก็บตัวอย่างเชื้อ)
  3. Negative Pressure Room ห้องความดันลบ เก็บเชื้อ ป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่สู่ภายนอก
  4. Anteroom ห้องเตรียมตัว เจ้าหน้าที่ แพทย์ ป้องกันไม่ให้แรงดันในห้องหลักเปลี่ยนแปลงกระทันหัน
  5. Patient WC สุขาผู้ป่วย
  6. Doctor WC สุขาบุคลากรทางการแพทย์
  7. Waiting Area ส่วนพักคอยภายนอกอาคาร

โดยเส้นทางการใช้งานของพื้นที่ทั้งหมดนั้น ได้แบ่งแยกระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19

เส้นทางการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์เมื่อให้บริการตรวจหาโควิด 19 แก่ผู้ป่วย

เส้นทางการใช้งานของผู้ป่วยเมื่อมาตรวจหาโควิด 19 ซึ่งแยกจากส่วนจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างชัดเจน

ด้วยการออกแบบคลินิคที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานทุกฝ่าย เมื่อมีบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอ ARI Outdoor Clinic จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 60-90 คน ต่อชั่วโมง ทำให้การรักษาโควิด 19 สามารถดำเนินได้อย่างคล่องตัว

ตัวอย่างคลินิคแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง (ARI Outdoor Clinic)

ARI Outdoor Clinic ถูกออกแบบให้ครอบคลุมทุกการใช้งานเพื่อการตรวจหาโควิด 19 รวมถึงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ โดยแบ่งพื้นที่การใช้งานเป็นสัดส่วนอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน มีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศให้ปลอดภัยต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแนวคิด Computational Fluid Dynamics (CFD)

นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยี BIM หรือ Building Information Modeling เข้ามาประยุกต์ใช้ ไม่เพียงทำให้ออกแบบได้อย่างแม่นยำ และเห็นรูปเสมือนจริง 3 มิติ ก่อนการก่อสร้างจริง  แต่เมื่อมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อรองรับเงื่อนไขการติดตั้งในพื้นที่ที่แตกต่าง ข้อมูลทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ ลดโอกาสผิดพลาดจากการตามแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และยังประหยัดงบประมาณ ทำให้ ARI Outdoor Clinic นั้นยืดหยุ่น สามารถนำไปติดตั้งได้ในหลายพื้นที่ ตอบโจทย์ความจำเป็นในการรักษาโควิด 19 ได้อย่างทันท่วงที และยังติดตั้งได้ภายในระยะเวลาที่จำกัด

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด 3D Model คลินิกแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูปได้ฟรีที่นี่! https://bit.ly/3y28ITw หรือติดต่อ CPAC BIM ที่แอดไลน์ @cpacbim หรือ โทร 02-555-5555 เรามีทีมงานก่อสร้างและติดตั้งอย่างครบวงจร พร้อมให้บริการคุณ

Modified AIIR (Airborne Infection Isolation Room) ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ

ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ ชื่อนี้คงเป็นที่คุ้นหูของใครหลายคนในระยะนี้ เพราะนี่คือนวัตกรรมที่สามารถป้องกันเชื้อไหลทั้งออกจากห้องไปสู่ภายนอก หรือจากภายนอกสู่ในห้อง ซึ่งจำเป็นต่อการรักษาโควิด19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ โดยมีหลักการคือ การควบคุมความดันอากาศให้เป็นลบ โดยมีความดันต่ำกว่าภายนอกไม่น้อยกว่า 2.5 Pascal และเสริมความปลอดภัยอีกชั้นด้วยการกรองอากาศที่จะไหลออกจากห้อง รวมถึงเจือจางและฆ่าเชื้อในอากาศก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

พื้นที่ภายใน 6 x 6 ตารางเมตรนี้สามารถบรรจุเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืนถึง 4 เตียง รวมถึงเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นอื่นๆ ได้อย่างไม่แออัด และยังออกแบบมาเป็นแบบสำเร็จรูป ติดตั้งง่าย พร้อมเคลื่อนย้ายไปติดตั้งทุกพื้นที่

และเช่นเดียวกับ ARI Outdoor Clinic ที่เทคโนโลยี BIM หรือ Building Information Modeling ถูกนำมาประยุกต์ใช้ใน AIIR เพื่อการออกแบบที่แม่นยำ และประหยัดงบประมาณจากความผิดพลาดในการแก้ไขรายละเอียดเพื่อติดตั้งในพื้นที่ที่แตกต่างกัน จึงสามารถนำไปใช้ติดตั้งร่วมกับโรงพยาบาลสนาม หอผู้ป่วย​เฉพาะกิจนอกสถานพยาบาล (Hospitel) หรือสถานที่รองรับผู้ป่วยอื่นๆซึ่งมีห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อแบ่งพื้นที่การใช้งานออกจากพื้นที่การตรวจหาและการรักษาโควิด19 ส่วนอื่นๆ อย่างถูกสุขสักษณะตามหลักสากล ลดการแพร่เชื้อและกระจายความเสี่ยง

ทั้งนี้ยังได้พัฒนาต่อยอดร่วมกับโปรแกรมการวิเคราะห์การไหลของอากาศและการแพร่กระจายของอนุภาค Computational Fluid Dynamics (CFD) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการออกแบบว่า ทิศทางการไหลของอากาศเป็นไปตามที่ต้องการ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยทางเดินหายใจและเจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน

โดยข้อแตกต่างของ Modified AIIR กับ ห้อง AIIR คือ ห้อง AIIR จะมีการนำอากาศภายในห้อง Isolation (ห้องที่มีผู้ป่วยนอนพักรักษาตัว) ที่ผ่านการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเวียนมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการกรองและฆ่าเชื้อด้วย HEPA Filter และแสง UVC โดยจ่ายอากาศหมุนเวียนที่ห้อง Isolation เพื่อรักษาความเย็นในห้อง ซึ่งราคาห้องจะสูงกว่าห้องแบบ Modified AIIR เกือบเท่าตัว เนื่องจากมีชุดกรองฆ่าเชื้อ 2 ชุด

ตัวอย่างAIIR (Airborne Infection Isolation Room) ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบสำเร็จรูป

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด 3D Model ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบแบบสำเร็จรูปได้ฟรีที่นี่! https://bit.ly/3feGSL9 หรือติดต่อ CPAC BIM ที่แอดไลน์ @cpacbim หรือ โทร 02-555-5555 เรามีทีมงานก่อสร้างและติดตั้งอย่างครบวงจร พร้อมให้บริการคุณเช่นเคย

CPAC BIM ไม่หยุดพัฒนา

จริงอยู่ว่าทั้งเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) และ Computational Fluid Dynamics (CFD) นำไปสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ความจำเป็นในการตรวจและการรักษาโรคโควิด19 ในปัจจุบัน และเรากำลังนำจะนำซอฟต์แวร์ Autodesk CFD for Building เข้ามาใช้ในการคำนวณเพื่อออกแบบงานก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบ เครื่องมือนี้จะช่วยให้วิศวกร หรือ นักวิเคราะห์งานด้านเครื่องกลสามารถสร้างแบบจำลองของของไหล เช่น น้ำ อากาศ อุณหภูมิ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือกระทำกับวัตถุ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจพฤติกรรมของของไหลได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาเพิ่มประสิทธิภาพงานออกแบบ

ขอบคุณภาพจาก Autodesk CFD for Building

เครื่องมือนี้จะทำให้วิศวกรสามารถพิสูจน์ผลการคำนวณการไหลเวียนของอากาศในอาคาร วิเคราะห์ความเหมาะสมทางการออกแบบกับการใช้งานได้อย่างทันท่วงที ลดการใช้โมเดลต้นแบบ (Physical Prototype) เพื่อตรวจสอบการไหลของอากาศ เรียกได้ว่า สถาปนิกออกแบบมาอย่างไร วิศวกรก็สามารถคำนวณความเหมาะสมของรูปแบบการไหลเวียนอากาศได้ทันที และหากมีการแก้ไข เทคโนโลยี BIM ก็จะเข้ามามีส่วนช่วยให้ข้อมูลงานโครงสร้าง งานระบบ งบประมาณ ไปจนถึงรูปแบบอาคาร 3 มิติ ถูกคำนวณและปรับเปลี่ยนเป็นข้อมูลล่าสุดโดยอัตโนมัติ ลดทั้งระยะเวลาการทำงาน งบประมาณ และความผิดพลาดจากการแก้ไขและวิเคราะห์ทีละส่วนด้วยฝีมือมนุษย์

BIM หรือ Building Information Modeling สร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารอย่างแม่นยำ เพื่อวางแผนก่อสร้างแบบครบวงจร

ด้วยเทคโนโลยีที่เรามี ประกอบกับความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน CPAC บริษัทของคนไทย จะไม่หยุดพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ สนับสนุนการรักษาโควิด 19 เคียงข้างคนไทย ในวันที่ชาติประสบปัญหา และเราต่างก็ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

สามารถดาวน์โหลด 3D Model ของ ARI Clinic และ Modified AIIR ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้