เมื่อภายในอาคารจำเป็นต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา การใช้เวลาในอาคารแบบปิดมากขึ้น และการคำนึงถึงสุขอนามัยเป็นหลักทำให้ผู้คนหันกลับมาใส่ใจคุณภาพชีวิตที่ดีภายในบ้านมากยิ่งขึ้น นี่เองที่ทำให้ ‘คุณภาพอากาศ’ ที่ดีกลายมาเป็นโจทย์สำคัญในการปรับเปลี่ยนให้ภายในอาคารกลายเป็นพื้นที่คุณภาพสำหรับทุกคน

เชื้อโรคและสิ่งเจือปนในอากาศที่มองไม่เห็นด้วยตาเป็นหัวเรื่องหลักที่จะต้องคิดถึงเป็นอย่างยิ่งในการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยเฉพาะกับเชื้อไวรัสที่เป็นละอองขนาดเล็กซึ่งแพร่กระจายทางอากาศ (Airbourne) เพราะต่างคนก็มีโอกาสรับเชื้อเหล่านี้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแบบไม่รู้ตัว การจัดการระบายอากาศที่ดีจึงยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดตลอดกาลสำหรับหลักการออกแบบอาคาร

นวัตกรรมการระบายอากาศจึงถูกพัฒนาขึ้นอยู่เสมอตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และความต้องการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละยุค เรื่องราวของระบบระบายอากาศประสิทธิภาพสูงที่จะชวนมาทำความรู้จักในวันนี้ คือระบบระบายอากาศแลกเปลี่ยนความร้อน หรือ Lossnay (ลอสไน) ซึ่งอาศัยหลักการเติมออกซิเจนซึ่งเป็นอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคาร และผลักอากาศเสียภายในห้องระบายออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การระบายอากาศแบบที่ทุกคนคุ้นเคยกัน คือพัดลมระบายอากาศที่ดูดอากาศเสียออกไป หากแต่มีข้อด้อยอยู่ที่อากาศที่นำเข้ามาภายในบ้านยังปนเปื้อนด้วยฝุ่นละอองหรืออนุภาคที่มองไม่เห็น พร้อมกับความเย็นของเครื่องปรับอากาศก็สูญเสียไปกับพัดลมที่ดูดออกไปด้วย

ส่วนกลไกของ Lossnay เกิดจากหลักการแลกเปลี่ยนความร้อนเริ่มขึ้นที่แกนกระดาษภายในเครื่อง หรือ Lossnay Core ที่จะแยกทางลำเลียงอากาศเก่าและอากาศใหม่ไม่ให้ปะปนกัน โดยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเดินทางผ่านเข้ามาทางแกนกระดาษจะมีอุณหภูมิลดลงจนใกล้เคียงกับอากาศภายในห้อง พร้อมกันกับแผ่นกรองฝุ่น PM2.5 สำหรับดักจับอนุภาคฝุ่นจิ๋ว อากาศที่ออกจาก Lossnay จึงสะอาด ลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากอากาศหรือสิ่งเจือปนที่มองไม่เห็นในอาคาร พร้อมกันกับช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศจากอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกัน จึงช่วยประหยัดพลังงานไปด้วยในตัว

นวัตกรรมของ Lossnay จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่และรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งแบบติดผนังสำหรับห้องที่ติดต่อกับผนังภายนอก ติดฝ้าเพดาน หรือฝังฝ้าต่อท่อลม สำหรับห้องที่มีการเดินท่อใต้ฝ้าไม่ซับซ้อน จึงสามารถใช้งานได้กับอาคารหลายประเภท ตั้งแต่ที่อยู่อาศัย ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

โดยเฉพาะกับอาคารสาธารณะที่ต้องการก้าวเข้าสู่การเป็นอาคารเขียว (Green Building) ซึ่งเกณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการประเมินคือ LEED ของสหรัฐอเมริกา การติดตั้ง Lossnay ภายในอาคารจะช่วยในเรื่องหลักเกณฑ์ของคุณภาพอากาศ และการประหยัดพลังงาน ซึ่งนับว่าตอบทั้งโจทย์ด้านอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม และโจทย์คุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานภายในอาคาร

เพราะอากาศสะอาดถือเป็นหนึ่งในเรื่องพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคน เช่นนั้นแล้วคุณภาพชีวิตที่ดีจึงอยู่ที่การเลือกสรรนวัตกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตและความต้องการ เพื่ออนาคตของผู้คนและความยั่งยืนของโลกใบนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Object ของ Lossnay จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้ที่ https://www.bimobject.com/th/mitsubishi-electric-th