BIMobject-clash-detection-Blog-Cover44

หนึ่งในปัญหาร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสำหรับการก่อสร้างอาคาร เห็นจะหนีไม่พ้นความขัดแย้งระหว่างแบบแปลนกับการก่อสร้างหน้างาน ซึ่งหากปราศจากการคำนวณที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดการปะทะกันของชิ้นส่วนในงานก่อสร้าง กรณีร้ายแรงที่สุดอาจทำให้เกิดเหตุอาคารถล่มได้เลยทีเดียว โดยปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการตรวจจับการปะทะในแบบจำลองข้อมูลอาคาร หรือการทำ Clash Detection นั่นเอง

Clash Detection คืออะไร

Clash Detection คือ การตรวจสอบข้อขัดแย้งหรือความผิดพลาดของแบบ 3 มิติ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการก่อสร้างจริง โดยค้นหาและระบุ (Identify) จุดที่ขัดแย้งกันหรือเหลือมกันภายในแบบจำลอง ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ Clash Detection ที่มีประสิทธิภาพ คือ BIM

BIM กับการตรวจสอบ Clash Detection

BIM (Building Information Modeling) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบ Clash Detection ด้วยการทำงานที่สามารถรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบแบบจำลอง 3 มิติ ทำให้นักออกแบบมองเห็นในจุดที่แบบ 2 มิติมองไม่เห็น ผ่านการวาง Object ร่วมกับงานสถาปัตย์ โครงาสร้าง และงานระบบ ซึ่งสามารถตรวจจับและคาดการณ์การปะทะที่อาจเกิดขึ้นในการก่อสร้างจริง

ตัวอย่างการตรวจสอบ Clash Detection ด้วย BIM

การออกแบบสถาปัตยกับงานระบบสุขาภิบาล การเดินท่อน้ำ การวางสุขภัณฑ์ โดยมักเกิดปัญหาเมื่อก่อสร้างจริง เช่น การหลบท่อน้ำ หรือการเพิ่มระยะของท่อ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขด้วย แบบจำลอง 3 มิติจาก BIM โดยสามารถวางแผนตำแหน่งของท่อ การหลบท่อตั้งแต่ในแบบจำลอง ทำให้ประหยัดต้นทุนและประหยัดเวลาในการก่อสร้าง

5-reasons-why-clash-detection

วิธีตรวจสอบ Clash Detection ด้วย Clash Report จาก BIM

สำหรับนักออกแบบสามารถตรวจ Clash Detection ได้ผ่านการใช้ฟังก์ชั่น Clash Report จาก BIM โดยขั้นตอนการทำ Clash Report เบื้องต้นมีดังนี้

  1. อัปโหลดโมเดลแรกที่ต้องการทำ Clash Report ด้วยโปรแกรม Autodesk Navisworks
  2. จากนั้นอัปโหลดโมเดลที่สองในการออกแบบเพื่อตรวจสอบ Clash Detection โดยโปรแกรมจะทำการ Generate ข้อมูลของทั้งสองโมเดล ซึ่งจะรวมโมเดลทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อค้นหาความขัดแย้งกันของแบบ
  3. เลือกโมเดลที่ต้องการทดสอบ จากนั้นระบบจะแสดงผลว่ามีชิ้นส่วนในบางที่มีโอกาสที่จะปะทะกัน โดยโปรแกรมจะอธิบายถึงรายละเอียดทั้งหมดในการขัดแย้งกันของแบบ
  4. เลือกรายละเอียดที่ต้องการแสดงใน Report เพื่อทำการแก้ไขแบบ จะแปลงไฟล์จากโปรแกรมออกมาเป็น Report

ประโยชน์ของการใช้ BIM ในการตรวจสอบ Clash Detection

การตรวจสอบ Clash Detection เป็นการช่วยลดปัญหาหน้างานในหลายภาคส่วน ตั้งแต่การลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ลดแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแบบที่หน้างานเพื่อเลี่ยงการปะทะ ไม่ทำให้งานก่อสร้างต้องหยุดชะงัก และทำให้สามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ไม่เพียงแต่ปัญหาหน้างาน แต่การตรวจสอบ Clash Detection ยังช่วยประหยัดเวลาให้กับนักออกแบบ เพราะไม่ต้องคอยแก้ไขแบบภายหลัง ลดการปรับแก้งานออกแบบ (Fewer Iterations) หากสามารถวิเคราะห์และมองเห็นการปะทะกันตั้งแต่ในงานออกแบบ ทำให้การแก้ไขแบบขั้นตอนการก่อสร้างลดน้อยลง

นอกจากนี้การตรวจสอบ Clash Detection ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดต้นทุน ไม่ต้องคอยสั่งชิ้นส่วนมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากปัญหาเหล่านี้ถูกจัดการตั้งแต่ในแบบจำลอง 3 มิติของ BIM ซึ่งการแก้ไขปัญหาทางดิจิทัลย่อมประหยัดต้นทุนมากกว่าการแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างจริง

Step-2-Clash-Detection-Report-Generation-Process

สรุปประโยชน์ของ BIM กับตรวจสอบ Clash Detection

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดปัญหา Rework หน้างาน
  • ประหยัดเวลาสำหรับนักออกแบบ ลดการะปรับแก้งานออกแบบ
  • ประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องคอยสั่งชิ้นส่วนมาแก้ปัญหาการปะทะ

อนาคตของ BIM กับการพัฒนา Clash Detection

ในอนาคต BIM มีแนวทางพัฒนาการตรวจสอบ Clash Detection ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่โลกอนาคต ด้วยระบบในการเชื่อมต่อแบบ Real-Time ทั้งการแสดง Report เพื่อป้องกันความขัดแย้งกันของแบบ รวมถึงการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบทันทีทันใด

โดยการเชื่อมต่อแบบ Real-Time สามารถเชื่อมได้ทั้งทีมออกแบบและทีมก่อสร้าง ทำให้การทำงานร่วมกันทั้งสองทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องรอเวลา ไม่ต้องคอยอัปโหลดโมเดล แต่แสดงผลแบบทันทีทันใด ทำให้ทั้งสองทีมเห็นปัญหาพร้อมกันในเวลาเดียว และสามารถตรวจสอบการปะทะ ได้อย่างทันท่วงที

สรุป

Clash Detection เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานทุกฝ่าย ตั้งแต่นักออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างหน้างาน การค้นหาความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดขึ้นหน้างาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ลดการใช้ทรัพยากรโดยไม่จำเป็น ด้วยการใช้งาน Clash Detection จาก BIM ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ก้าวไปสู่โลกอนาคตด้วยเทคโนโลยี BIM

หากคุณอยากเริ่มเช็ค Clash ในโปรเจกต์ของคุณ จุดเริ่มต้นคือคุณต้องมี BIM Model ของอาคารซึ่งเกิดจากการสร้างโมเดลสินค้าและวัตถุองค์ประกอบต่างๆในรูปแบบ 3D ที่ BIMobject ของเราได้มีการรวบรวมโมเดลคุณภาพต่างๆเหล่านั้น ไว้มากกว่า 2,000 แบรนด์ ที่สเกลตรงตามจริง มีขายจริง เพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีๆ เพียงแค่สมัครสมาชิกที่ BIMobject Thailand เท่านั้น!!