หากนึกถึงผู้ผลิตเหล็กเอชบีม (H-Beam) และเหล็กไวด์แฟลงก์ (Wide Flange) ชื่อที่นึกถึงเป็นลำดับแรก ๆ คงหนีไม่พ้นเหล็กของ SYS หรือ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด และจากการได้รับการรับรอง “มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 2564” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยิ่งตอกย้ำคุณภาพและธรรมภิบาลของ SYS ได้เป็นอย่างดี

คุณ พงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด SYS พูดคุยกับ BIMspaces ถึงหัวใจในการทำธุรกิจเหล็กในแบบฉบับ SYS ผลกระทบของการค้าขายเหล็กในยุคโควิด และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ

หัวใจของเหล็กจาก SYS

“SYS ต้องการเป็น The Best Choice of Southeast Asia ในเรื่องเหล็ก เราเป็นผู้ผลิตเหล็กที่ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยมานานกว่า 25 ปี มาตรฐานด้านการบริการและคุณภาพของสินค้าคือหัวใจของ SYS ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการบริการที่ครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการที่พร้อมให้คำปรึกษา”

เหล็กทุกชิ้นของ SYS ผ่านการรับรองคุณภาพสินค้าและกรรมวิธีการผลิต เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังได้รับการการันตีจากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น TIS JIS BS รวมถึง EURONORM นอกจากนั้น ระบบริหารงานคุณภาพยังได้รับรองมาตรฐานระดับสากลอาทิ ISO 9001 ISO14001 และ ABS เป็นต้น

ต้นกำเนิดเหล็กที่กลายมาเป็นโครงสร้างตึกทั้งประเทศ

“เนื่องจาก SYS เป็นผู้ผลิตเหล็กในประเทศ เจ้าของโครงการต่าง ๆ จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพ แหล่งผลิต และความสามารถในการผลิตเหล็กได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น SYS ยังมีผู้แทนจำหน่ายที่พร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ SYS คือการได้รับใบรับรอง Made in Thailand ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการภาครัฐที่กำหนดให้มีการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างนั้น ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ SYS จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญระดับประเทศ อีกด้วย”

สินค้าที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดคือเหล็ก H-Beam เพราะใช้ทำเป็นโครงสร้างหลักอย่าง เสา คาน ของโครงการทุกประเภท ทำให้เกิดการใช้งานที่หลากหลาย อีกทั้ง SYS ก็ยังผลิตเหล็กรูปพรรณหน้าตัดรูปอื่น ๆไม่ว่าจะเป็นเหล็ก I-Beam Channel Angel และ Sheet Pile

SYS เปลี่ยนข้อจำกัดเป็นโอกาส

คุณพงษ์ศักดิ์ เล่าถึงผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ว่า

“วิกฤตโควิด-19 เป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพราะทำให้เกิดข้อจำกัดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปิดไซต์งานก่อสร้าง การขาดแคลนแรงงาน ความแออัดของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง และข้อกำหนดต่าง ๆ ของภาครัฐในการควบคุมพื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่มีการระบาดของโรค แต่สำหรับ SYS เรามองว่าข้อจำกัดดังกล่าวคือโอกาสของธุรกิจ ที่เราสามารถพูดได้เช่นนี้ เพราะคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ SYS ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก H-Beam ที่สามารถตอบโจทย์การก่อสร้างในภาวะวิกฤตได้ เพราะใช้แรงงานจำนวนน้อยในการติดตั้ง บรรเทาปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ลดความแออัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องใช้เวลาก่อสร้างมากเท่ากับโครงสร้างประเภทอื่น”

กฎเหล็กยุควิด-19

“นอกจากลูกค้าเหล็กแบบ B2B แล้ว SYS ยังมุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา Developer เจ้าของโครงการในทุกช่วงเวลาของวิกฤตครั้งนี้ ผ่าน Online Platform ในรูปแบบของการจัดสัมมนาผ่านทาง Facebook premier หรือ Youtube รวมถึงการจัด In-House training ผ่านทาง Zoom หรือ Google Meet ที่ต้องการสร้างความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีก่อสร้างแบบใหม่ ๆ (Modular system) ที่ตอบโจทย์การก่อสร้างในช่วงวิกฤตได้เป็นอย่างดี”

“ปัจจุบันยังไม่มีการทำ Object เหล็ก H-Beam สำหรับใช้ในโปรแกรมการออกแบบที่ได้มาตรฐาน มอก. ให้ผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมาไว้ใช้งาน ดังนั้น SYS จึงได้ร่วมกับ BIMObject จัดทำ Object เหล็ก H-Beam รวมถึงเหล็กรูปพรรณหน้าตัดอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ออกแบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง มีความสะดวกในการเลือกใช้สินค้าของทาง SYS และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับเหมาในการหาซื้อสินค้าที่ตรงตามมาตราฐาน มอก.”

เห็นได้ชัดว่า นอกจาก SYS จะเป็นผู้นำในตลาดเหล็ก H-Beam และเหล็ก Wide Flange แล้ว ความสามารถในการปรับตัวถือเป็นอีกจุดแข็งที่ช่วยพาให้ธุรกิจก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของ SYS จะได้รับเหล็กคุณภาพสูงเฉกเช่นที่ผ่านมา