ทุกวันนี้เราเห็นภาพ CPAC ในฐานะผู้นำทางด้านโซลูชันของงานก่อสร้าง (Construction Solution) ในปีนี้ CPAC กำลังก้าวสู่ปีที่ 69 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา CPAC ส่งมอบคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่ทุกคนรู้จักกันดี

ต่อยอดเป็น Solution การก่อสร้างพร้อมซ่อมแซมโครงสร้างแบบครบวงจรตลอดจนสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีก่อสร้างด้วย Digital Construction มากมาย อาทิเช่น Drone Solution, Building Information Modeling (BIM), 3D Printing Concrete เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลด้านงานก่อสร้างโดย Turn Waste to Value และยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างของประเทศไทยเป็นสำคัญ

เราจึงชวนมาพูดคุยกับ คุณชูโชค ศิวะคุณากร (พี่โชค) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ CPAC แชร์ประสบการณ์การทำงานตลอด 33 ปีที่ผ่านมา จากวิศวกรจบใหม่สู่การเป็นผู้บริหาร CPAC จากผู้ผลิตคอนกรีตอันดับหนึ่ง สู่ผู้ให้บริการ (System Integrator) โซลูชันงานก่อสร้างแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ CPAC Green Solution และวิสัยทัศน์ของ CPAC ต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมธุรกิจ (Ecosystem) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทำงาน

33 ปี จากวิศวกรจบใหม่ สู่ผู้บริหารคนปัจจุบันของ CPAC Green Solution

ด้วยความสนใจด้านก่อสร้างมาตั้งแต่ต้น ทำให้พี่โชคในวัยเรียนเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในตอนนั้นแทนที่จะเลือกรับทุนศึกษาต่อ เขากลับเลือกเส้นทางการทำงานจริงโดยเริ่มต้นจากการเป็นวิศวกรขายที่ CPAC

“ในช่วงแรกก็เป็นวิศวกรขาย ที่ทำงานกับปูนซิเมนต์ไทย เพราะรู้สึกมันท้าทาย โดยช่วงแรกดูแลด้านการตลาดขายอยู่ราว 7-8 ปี ทำให้ได้พูดคุยกับคนที่หลากหลาย พร้อมทั้งต้องเข้าใจความต้องการและหาทางแก้ปัญหาให้บรรลุความต้องการ จากนั้นได้ย้ายไปรับผิดชอบงานทางด้านการผลิต ในพื้นที่ภาคเหนือ อยู่ราว 4-5 ปี

“จนต่อมาพี่ๆ เห็นว่า จะทำอย่างไรดีให้ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จให้เบ็ดเสร็จ คือ เดิมส่วนผลิตและส่วนขายจะแยกกัน ช่วงที่งานเยอะ ขายได้เยอะจนผลิตไม่ทัน ลูกค้าก็ต่อว่าตลาด ตลาดก็ต่อว่าผลิต ในทางกลับกัน ช่วงงานเกิดขึ้นน้อย ผลิตได้น้อย ผลิตก็ต่อว่าตลาดทำไมขายงานได้น้อย สุดท้ายพี่ๆ เลยบอกว่ารวมกันดีกว่า ให้รับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จเหมือนเถ้าแก่ เลยเปลี่ยนมาเรียกเป็นภาค”

“อย่างกิจการภาคเหนือมี 3 ภาคย่อย เบ็ดเสร็จดูแลทั้งเรื่องผลิต ขาย ต้นทุน กำไร ขาดทุน เทคโนโลยี วัตถุดิบ ทำให้ดูแลได้ดีขึ้นมาก ซึ่งตอนนั้นพอครบ 4 ปีบวกลบ ก็จะให้หมุนเวียนไปตามภาคต่างๆ ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่างหลายพื้นที่”

“ถึงแม้ธุรกิจเดียวกันแต่ต่างพื้นที่ การบริการลูกค้าและเพื่อนผู้เกี่ยวข้อง จะมีความแตกต่างกัน ก็เป็นประสบการณ์ที่หลากหลายที่ได้เรียนรู้มา จากนั้นกลับมาทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการตลาดและกลยุทธ์รวมของ CPAC”

ต่อจากนั้นพี่โชค ได้ก้าวเข้ามารับผิดชอบธุรกิจ CPAC Post-Tension and Precast Business ซึ่งเขาออกปากเองว่าท้าทาย ด้วยเพราะธุรกิจเริ่มเติบโตช้า ทำให้ต้องปรับธุรกิจมาเป็นธุรกิจโซลูชันงานก่อสร้างครบวงจร

“ทางผู้บังคับบัญชา ได้ให้โอกาสมารับผิดชอบ บริษัท CPAC Construction Solution ทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการด้าน Construction Solution ร่วมกับพี่น้อง CPAC CSC (CPAC Solution Center) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เดินไปข้างหน้าเช่นในปัจจุบัน และกับบทบาทล่าสุดปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)”

“ภาพรวมของงานที่ดูแลอยู่ในตอนนี้ สนับสนุนกลุ่มงาน CPAC คอนกรีตผสมเสร็จ และกลุ่มงาน Construction Solution ประกอบด้วย CPAC Construction Solution ผู้ให้บริการก่อสร้างครบวงจร, CPAC Smart Structure Business ที่ดูแลในเรื่องการก่อสร้างต่ำกว่า 10 ชั้น (Low rise Building) บริษัทน้องใหม่ล่าสุด CPAC SB&M จากการร่วมทุนกันระหว่าง CPAC กับ SHO-BOND Holdings จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้บริการซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างขนาดใหญ่แบบครบวงจร (Lifetime Solution) และ บริษัท BIMobject Thailand (ที่ร่วมทุนกับ BIMobject ประเทศสวีเดน) เป็นแพลทฟอร์ม 3D Model วัสดุก่อสร้างและของตกแต่ง ครอบคลุมสินค้าทุกไฟล์ สำหรับผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร และ BIM User คนไทย”

โดยจะมองคุณค่าลูกค้า (Customer Value) เป็นสำคัญ จากนั้นหลังบ้านจะทำงานร่วมกันทั้งภายในกันเอง และภายนอก เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

บรรยากาศการทำงานของ CPAC และปัจจัยแห่งความสำเร็จ

อย่าไปกลัวสิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยทำ กล้าเปลี่ยนแปลง ลงมือทำให้เร็ว เรียนรู้ให้เร็ว ปรับเปลี่ยนให้เร็ว
– พี่โชค

33 ปีที่ผ่านมาของพี่โชค เรียกได้ว่าเริ่มมาตั้งแต่ยุคอะนาล็อกที่ยังใช้การสื่อสารผ่านกระดาษและการประชุมเป็นส่วนมาก เดินทางมาสู่โลกยุค Digital & Technology ที่ทุกอย่างเดินหน้าอย่างรวดเร็วกว่าที่ใจคิด ซึ่งคติการทำงานที่พี่โชคยึดถือไว้ตลอดคือ “อย่าไปกลัวสิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยทำ กล้าเปลี่ยนแปลง ลงมือทำให้เร็ว เรียนรู้ให้เร็ว ปรับเปลี่ยนให้เร็ว” ซึ่งทำให้พี่โชค และทีมงาน CPAC เดินหน้าไปด้วยกัน ควบคู่ไปกับสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้บริโภค (Customer Value) เพื่อนร่วมธุรกิจ (Ecosystem Value) และพนักงาน (Employee Value)

“ปัจจัยความสำเร็จอย่างแรกที่สำคัญก็คือเรื่อง กรอบความคิด (Mindset) ของคน อย่างเมื่อก่อนเราจะต้องเขียนวางแผนไว้หมดก่อนเลยว่าวันนี้จะไปที่ไหน ทำอะไร แล้วมาสรุปตอนเย็น เพื่อบอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อ เครื่องมือกับความเร็วเป็นเรื่องที่แตกต่างจากยุคสมัยนี้ แต่เราจะสร้างทีมงานให้มีความรักใน CPAC ให้สามารถบริการลูกค้าได้ ลูกค้าประทับใจและให้การยอมรับทั้งในเชิงคุณภาพและการบริการ คนทำงานจะต้องมุ่งมั่นทำงาน และพร้อมจะปรับเปลี่ยนไปกับทิศทางของบริษัท ซึ่งการทำให้ทีมสามารถขับเคลื่อนต่อไปด้วยพลังที่มุ่งมั่น สนุกกับการสร้างสิ่งที่ดีขึ้น เป็นความท้าทายในการสร้างองค์กรร่วมกัน”

“ข้อถัดมาเป็นเรื่องการใช้องค์ความรู้ของงานด้าน Construction Solution สร้างเป็นโมดูล (Module) เพื่อให้เลือกเชื่อมต่อได้ตามต้องการ และมีประสิทธิภาพ”

“ข้อสามเป็นเรื่องเครือข่าย การสร้างเพื่อน (Ecosystem) ทั้งภายในและภายนอก ให้ใช้ความสามารถที่แตกต่างทำงานร่วมกันเพื่อจะทำให้ลูกค้าและทีมงานเชื่อมั่นว่างานจะเสร็จแน่นอนด้วยมาตรฐานที่ดี พร้อมกับพัฒนาฝีมือและกระบวนการทำงาน ไปด้วยกัน

“และท้ายที่สุด ปัจจัยสำคัญสำหรับยุคนี้คือ Digitization และเทคโนโลยี ที่เราต้องเอาตัวนี้เข้ามาเป็นแกนในการบริหารงาน ในการเชื่อมโยงต่างๆ ยกตัวอย่างการใช้ BIM ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อให้เห็นภาพเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่ Co-design and Co-develop ต่อด้วยระหว่างการก่อสร้าง และช่วงเปิดใช้งานไปแล้ว”

“นอกจากนั้น เช่น การนำเทคโนโลยีด้านโดรนที่ช่วยเซอร์เวย์ในการทำงาน ได้ทั้งข้อมูลที่แม่นยำ และลดการใช้คนไปได้ถึง 80% แต่สาระสำคัญคือ เราต้องมี Know-How ในการประยุกต์เอาความรู้เหล่านี้มาใช้งานให้เกิดประสิทธิผลได้จริง”

ภาพรวมความสำเร็จของแบรนด์ CPAC อยู่ที่คนทำงาน

จากประสบการณ์ทำงานจริง การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอีกสิ่งที่พี่โชคยึดมั่น และถ่ายทอดให้กับทีมทำงานอยู่เสมอผ่านกระบวนการทำงานที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ให้พร้อมก้าวสู่อนาคตโลกสีเขียวผ่านแนวทาง Green Solution นวัตกรรมช่วยโลก ที่เกิดจากการปลูกจิตสำนึกของคนทำงาน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีสำหรับทุกคน

“ถ้าพูดถึงคำว่า Green แต่ละคนจะคิดถึงมิติของความ Green ที่หลากหลาย บางคนคิดถึงต้นไม้ บางคนคิดถึงการลดโลกร้อน แต่ถ้าจากที่พี่เล่าทั้งหมด สิ่งที่เราทำนี่แหละ คือการต้องเดินทางไปสู่โจทย์ของคำว่า Green ให้เกิดขึ้นทั้งมิติของการทำงานที่ทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ประสิทธิผลดีขึ้น ของเสียในที่นี้ตั้งแต่เรื่องของเวลา ทำอย่างไรให้ใช้เวลาน้อย เรื่องการใช้ทรัพยากรน้อยแต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดของเสียในการทำงานตลอดกระบวนการให้น้อยที่สุด”

“หรือแม้กระทั่งตัวอาคารหรือตัวโครงสร้างหรือเครื่องจักรที่ใช้งานมาแล้ว ทำอย่างไรให้อายุยืนขึ้น ถ้าเรายืดอายุโครงสร้างได้ ก็ทำให้เราใช้ทรัพยากรน้อยลง กระจายผลประโยชน์กลับสู่ชุมชน สังคม พร้อมยึดมั่นในการทำงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้สังคม ทรัพยากรและโลก”

“ถ้าเราพูดถึงเรื่องแบรนด์ เรื่องคุณค่าของแบรนด์ เราต้องมองกลับทางนะ เราต้องมองในมุมของลูกค้า key influencer เป็นตัวตั้ง มองกลับเข้ามาว่า จากประสบการณ์ที่ได้รับจากทีมงานของ CPAC ที่ส่งมอบให้ในทุกจุด สร้างความประทับใจ สร้างความแตกต่างด้านบวกได้มากกว่าที่ตลาดทำอยู่ได้มากแค่ไหน” พี่โชคเล่าถึงภาพรวม และเบื้องหลังของความสำเร็จที่ผ่านมาทั้งหมด

“ตรงนี้เป็นจุดเริ่มที่ดีในการที่เราต่อยอดมาเป็นธุรกิจ Solution ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้การบริการ สร้างคุณค่าให้เกิดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการ ทำให้แบรนด์ CPAC เดินทางมาได้ถึงปีนี้ก็เป็นปีที่ 69 และจะร่วมกันพัฒนาก้าวเดินต่อไป ทั้งหมดถูกสร้างสะสมมาเรื่อยๆ”

“ถ้าพูดถึง CPAC ลูกค้าให้การยอมรับในเรื่องความน่าเชื่อถือ คุณภาพ บริการ และ CPAC Green Solution Business เป็นก้าวย่างที่สำคัญในการดำเนินการเพื่อ Turn Waste to Value ร่วมยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ๆ ร่วมกับทุกองคาพยพ ต่อไป” พี่โชคทิ้งท้าย