BIMobject-5-things-you-must-know-before-creating-bim-model-Blog-Cover38

BIM Model คือ ชื่อเรียกของโมเดลอาคารที่ทำด้วยกระบวนการ BIM (Building Information Modeling) ซึ่งเป็นการสร้างแบบจำลองอาคารทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ พร้อมกับเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงไปเป็นฐานข้อมูล ตั้งแต่ข้อมูลเชิงปริมาตร วัสดุที่ใช้ ระบบภายใน ไปจนถึงมุมที่แสงตกกระทบ

ถ้าอยากทำ BIM Model เราควรรู้ข้อมูลใดบ้าง ? บทความนี้จะพาคุณไปดูข้อมูลที่ควรรู้ก่อนการสร้างโมเดลสิ่งก่อสร้างต่างๆ ด้วยกระบวนการ BIM เพื่อให้คุณใช้ทำ BIM Model อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5 ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนทำ BIM Model

BIMobject-5-things-you-must-know-before-creating-bim-model-01

1. ข้อมูลเชิงเรขาคณิต (Geometry)

ข้อมูลเชิงเรขาคณิตอย่างความกว้าง ความยาว ความสูง เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำงานโมเดลทุกประเภท โดยเฉพาะโมเดลอาคารที่จะทำให้ผู้ทำงานในระบบ BIM ทราบตัวเลขต่างๆ ที่ถูกใช้ในการก่อสร้างได้อย่างครบถ้วน ช่วยให้การออกแบบ ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคารที่อ้างอิงจาก BIM Model นั้นๆ สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น

2. ข้อมูลด้านการออกแบบ (Design Data)

การสร้างโมเดลจะขาดข้อมูลด้านการออกแบบเบื้องต้นไปไม่ได้ โดยข้อมูลส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่นักออกแบบ สถาปนิก และผู้ที่ทำงานร่วมกันได้บันทึกไว้ เพื่อช่วยให้บรรดาผู้สรรค์สร้าง BIM Model ทำงานได้ตรงตามหลักการและแนวคิดต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน

3. ข้อมูลรายการประกอบแบบ (Specification)

ข้อมูลรายการประกอบแบบหรือที่เรียกตรงตัวว่าข้อกำหนดในการก่อสร้าง คือ รายละเอียดเชิงเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจุดนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอน ไปจนถึงวิธีการก่อสร้าง เพื่อให้งานออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

4. ข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนในการก่อสร้าง (COBie Data)

Construction Operations Building Information Exchange หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า COBie Data คือ ข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนกันในการก่อสร้างซึ่งเชื่อมโยงจากหลายแหล่ง ตั้งแต่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้คำปรึกษา และซัพพลายเออร์ ขึ้นอยู่กับว่ามีข้อตกลงในการทำงานอย่างไรบ้าง โดยข้อมูลภายใน COBie Data อาจมีตั้งแต่อุปกรณ์การทำงาน อายุการรับประกันของอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ การซ่อมบำรุง ไปจนถึงอุปกรณ์สำรองสำหรับการทำงานเลยทีเดียว

5. ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอนามัย (Health and Safety Data)

การทำงานและการอยู่อาศัยย่อมต้องการความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ และสิ่งที่ BIM Model ต้องมี คือ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยทั้งหมด รวมถึงการออกแบบต่างๆ เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การเพิ่มเติมรั้วกั้นกันการพลัดตก ความสามารถในการรับน้ำหนักของแต่ละพื้นที่ รวมถึงการอัปเดตข้อมูลต่างๆ ระหว่างการดำเนินงานจริงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอย่างการเดินสายไฟ การติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อมูลทั้ง 5 อย่างนี้ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่คุณจะต้องมีก่อนเริ่มสร้าง BIM Model ของอาคาร หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไปแล้ว อาจทำให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างระยะยาวได้ ดังนั้น ขอแนะนำว่าควรระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้ดี

BIMobject-5-things-you-must-know-before-creating-bim-model-02

ข้อมูลเสริมสำหรับการทำ BIM Model

แม้ BIM Model สามารถใส่ข้อมูลได้มากมาย แต่นักออกแบบก็สามารถระบุข้อมูลบางประเภทไว้ในไฟล์ภายนอก เช่น Excel หรือ Google Sheet ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกและข้อตกลงในการทำงานร่วมกันซึ่งมีข้อมูลดังนี้

 • ข้อมูลการดำเนินการ (Production Data)
 • ข้อมูลการประกอบและติดตั้ง (Installation and Assembly Data)
 • ข้อมูลกำหนดการต่างๆ (Schedule Data)
 • ข้อมูลค่าใช้จ่าย (Cost Data)
 • ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)
 • ข้อมูลการตรวจสอบ (Inspection Data)
 • ข้อมูลคำสั่งต่างๆ (Order Data)
 • ข้อมูลที่ถูกส่งไปยังไซต์งานจริง (Data on Deliveries to the Construction Site)
 • ข้อมูลการว่าจ้าง (Commissioning Data)
 • ข้อมูลการรื้อถอน (Demolition Data)
 • ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Data)

จะเห็นได้ว่า ข้อมูลเสริมเพื่อประกอบการสร้าง BIM Model นั้นมีมากมาย เนื่องจากโมเดลดังกล่าวนั้นจะถูกนำไปออกแบบเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานในระยะยาว ดังนั้น ก่อนเริ่มงานควรตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานให้ได้มากที่สุด

BIMobject-5-things-you-must-know-before-creating-bim-model-03

สำหรับท่านที่กำลังสนใจการทำ BIM Model และโมเดลประกอบอื่นๆ เพื่อทำให้งานของตนเองออกมาสมบูรณ์แบบ ที่ BIMobject มีบริการให้ดาวน์โหลดโมเดลวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่ง มากมายจากหลากหลายแบรนด์คุณภาพที่สเกลตรงตามจริง มีวางขายจริง ให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรี สำหรับประกอบการทำ BIM Model เพียงแค่สมัครสมาชิกที่ BIMobject Thailand